Köpeklerde Sağırlık

24.10.2022 Veteriner Hekim Tuğba Dağdelen


Sağırlık bir ya da her iki kulakta geçici, kısmi ya da tam duyma kaybı şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Köpeklerde sağırlık nedenleri arasında doğuştan gelen bozukluklar, enfeksiyon, travma, yaşlılık ve tıkanıklık yer almaktadır. Bazı köpek ırklarında ve beyaz ya da mavi gri tüylü köpeklerde doğuştan gelen sağırlık daha sık görülmektedir. Genetik yatkınlık, yaşlanma ve travmaya bağlı olan sağırlıklar yüksek oranla kalıcı olmaktadır ve herhangi bir tedavisi bulunmamaktadır. Ancak tıkanıklığa ya da enfeksiyona bağlı olarak sonradan gelişen bazı sağırlıklar geçici olabilmektedir ve çoğu tedavi edilebilmektedir.

Eğer köpeğinizde bir duyma problemi olduğunu düşünüyorsanız vakit kaybetmeden veteriner hekim ile görüşmeniz tavsiye edilmektedir. Çünkü bazı durumlarda duyma kaybı hafif başlar ve ilerleyerek sağırlığa yol açar. Köpeğin kulağında aşırı miktarda kulak kiri birikmesi, enfeksiyon, yaralanma, polip, tümör, yabancı obje ya da başka tıkanıklıkların tedavisi erken teşhis edildiği zaman daha kolaydır ve bu şekilde köpekte herhangi bir duyma kaybı meydana gelmeden rahatsızlık tedavi edilebilir.

sahibinin eline bakan köpek

Köpeklerde Duyma Kaybı Belirtileri

Duyma kaybı çeşitli belirtilere yol açabilmektedir. Bu belirtilerin bir ya da birkaç tanesi aynı anda görülebilir. Duyma kaybı ya da sağırlık belirtilerinin ortaya çıkması durumunda köpeğin vakit kaybetmeden veteriner hekime muayeneye götürülmesi gerekir. Duyma kaybının başlıca belirtisi çeşitli seslere tepkisizliktir. Bu seslerin arasında;

 • Sesli oyuncaklar,
 • Alkışlama,
 • Kapı zili;
 • Seslenme
 • Diğer köpeklerin havlaması gibi sesler yer almaktadır. Duyma problemi olan köpekler zor uyandırılır, kolay bir şekilde korkabilir ve aşırı havlamaya meyilli olur.

çimde duran iki köpek

Köpeklerde Duyma Kaybı Türleri

Köpeklerde duyma kaybının farklı türleri vardır. Duyma kaybının altında yatan neden tedavinin farklılaşmasına yol açar.

Doğuştan sağırlık genellikle genetik ya da doğumsal anomali nedeniyle ortaya çıkar. Anne karnındaki köpeğin kulak ya da sinir sisteminin doğru bir şekilde gelişmemesi köpeğin doğuştan sağır olmasına neden olabilir.

Edinilmiş sağırlık ise köpeğin normal bir şekilde doğuştan duyma duyusuna sahip olması ancak bir travma, enfeksiyon, kulak kanalının tıkanıklığı ya da geriatrik sinir dejenerasyonu gibi sonradan meydana gelen problemler sonucunda gelişen duyma kaybı türüdür. Edinilmiş sağırlık bazı durumlarda tamamen tedavi edilebilirdir.

İletim sağırlığı nadir görülen bir duyma kaybı türüdür. Dışarıdan duyulan sesin iç kulaktaki sinirlere iletilmesinde ortaya çıkan problemler sonucunda meydana gelir.

Bir diğer duyma kaybı türü de sensörinöral duyma kaybıdır. Sinir reseptörlerinin kulaktan gelen sinyalleri beynin duymadan sorumlu merkezine iletememesi sonucunda ortaya çıkan duyma kaybıdır.

kulağına otoskop ile bakılan köpek

Köpeklerde Duyma Kaybı Nedenleri

Duyma kaybının nedenleri de türüne göre değişikli gösterebilmektedir. Kulakta ya da sinir sisteminde doğuştan gelen sağırlık genellikle genetik problem ya da anormal gelişim kaynaklıdır. Bazı köpek ırklarında ve bazı renk kürke sahip köpeklerde duyma kaybı daha sık görülmektedir. Kulaklarında ve başında beyaz renkli ya da mavimsi gri tüyler olan köpekler arasında duyma problemi daha yaygındır. Duyma kaybının diğer nedenleri;

 • Yaşlanma,
 • Sürekli olarak yüksek sese maruz kalma,
 • Tıkanıklık,
 • Yaralanma,
 • Kulak enfeksiyonu,
 • Kulakta ya da östaki borusunda enflamasyon veya tümör,
 • Arsenik, kurşun ya da cıva gibi ağır metallere maruz kalma,
 • Bazı hastalıkların tedavilerinde kullanılan ilaçlar sıralanabilir.

kulak damlası yapılan köpek

Teşhis ve Tedavi Yöntemleri

Köpeğinizde duyma kaybı meydana geldiğinden şüphelendiğiniz zaman arkasında durup alkış gibi sesler çıkararak bunu test edebilirsiniz. Kısmi ya da tek taraflı duyma kaybını fark etmeniz daha zor olabilmektedir. Bunun için daha yumuşak sesler kullanarak köpeğinizin her iki kulağını test edebilirsiniz ya da kulakların yanında parmağınızı şaklatabilirsiniz.

Duyma kaybı teşhisinin konabilmesi için veteriner hekim duyma testi ve fiziksel muayene gerçekleştirmektedir. Muayene sırasında köpeğin kulaklarında kulak kiri ya da yabancı obje kaynaklı tıkanıklık olup olmadığı da kontrol edilir. Kulak enfeksiyonu şüphesinde ise kulaktan örnek alınarak tedavi planlaması gerçekleştirilmektedir.

Doğuştan gelen ya da yaşlanmaya bağlı duyma kayıplarında genellikle tedavi mümkün olmamaktadır. Yapısal bozukluğun dış ya da orta kulakta olması durumunda tedavi şansı daha yüksektir. Ancak iç kulakta son derece hassas dokular bulunmaktadır. Bu dokularda görülen doğuştan gelen bozukluklar tedavi edilememektedir.

Yabancı bir obje ya da kulak kiri sonucunda meydana gelen tıkanmalar ile ortaya çıkan duyma kayıpları en kolay tedavi edilebilen duyma kaybı türüdür. Bazen köpeğin kulağının içerisinde yer alan tüylerin aşırı uzaması bile duyma kaybına yol açabilmektedir.

Kulak enfeksiyonu sonucunda gelişen duyma kaybının tedavisinde enfeksiyonun şiddetine göre antibiyotik tedavisine ya da anti-enflamatuvar ilaç tedavisine başlanmaktadır. Kulakta gelişen tümör ya da polip sonucunda ortaya çıkan duyma kaybının tedavisinde ise kitlenin durumuna göre ameliyatla alınması gerekebilmektedir.


Veteriner Hekim Tuğba Dağdelen fotoğrafı
Veteriner Hekim Tuğba Dağdelen Tüm Yazıları

Veteriner hekim kimliğiyle evcil hayvan sağlığı hakkında farkındalığı artırmak için Petlebi.com blog sayfasına yazıları ile değer katan Tuğba Şenol Dağdelen, evcil hayvanlarda hastalıkların önlenmesi, teşhis ve tedavisi, hayvan davranışları ve ferahı, evcil hayvanlarda beslenme ve diyeti özelinde çalışmalarını sürdürmektedir.